Jagiellońska 22, Prudnik
+48774362000
ubezpieczenia@mixtravel.pl

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego.

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego czyli kody

Anumer rejestracyjny pojazdu
Bdata pierwszej rejestracji pojazdu
CC.1.1 – nazwisko właściciela dowodu rejestracyjnego
C.1.2 – numer PESEL lub REGON właściciela
C.1.3 – adres zameldowania właściciela dowodu
C.2.1 – nazwisko właściciela pojazdu
C.2.2 – numer PESEL lub REGON właściciela
C.2.3 – adres zameldowania właściciela pojazdu
DD.1 – marka pojazdu
D.2 – typ pojazdu
D.3 – model pojazdu
Enumer VIN bądź numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu
FF.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu
F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu
F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
Gmasa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające
Hokres ważności dowodu rejestracyjnego
Idata wydania dowodu rejestracyjnego
Jkategoria pojazdu
Knumer świadectwa homologacji typu pojazdu
Lliczba osi
OO.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem
O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca
PP.1 – pojemność silnika
P.2 – maksymalna moc netto silnika
P.3 – rodzaj paliwa
Qstosunek mocy do masy własnej; dotyczy motocykli i motorowerów
SS.1 – liczba miejsc siedzących, łącznie z siedzeniem kierowcy
S.2 – liczba miejsc stojących